Bakaláři (Aplikace pro Windows 10)

Pro získání aplikace Bakaláři si nejprve otevřeme obchod Store na našem zařízení s Windows 10. Do vyhledávacího pole v pravo nahoře zadáme “Bakaláři” a klikneme na aplikaci Bakaláři.

Následně klikneme na tlačítko “Nainstalovat” a počkáme, než se nám na obrazovce objeví tlačítko “Otevřít”.

První, co uvidíme na obrazovce, je přihlášovací okno.

Nejprve zvolíme možnost “Vybrat ze seznamu škol” hned pod prvním polem.

Ze seznamu můžeme vybrat město a název školy.

Po zvolení školy klikneme na tlačítko “Použít”. Jakmile máme zvolenou školu, stačí nám zadat přihlašovací údaje, které dostaneme od správce.

Po přihlášení bychom měli dostat následující obrazovku.

.

Skvělou možností pro rodiče s více dětmi je přidávání více účtů. Tuto možnost nalezneme v horní liště aplikace.

Po kliknutí se můžeme krom přidání dalšího účtu také přepínat mezi již nastavenými účty, ale také můžeme účty upravit nebo smazat.

Zaměřme se nyní na jeden ze dvou způsobů, jak se přepínat mezi různými funkcemi aplikace. Jedna z nich je pomocí tlačítek hned na úvodní obrazovce. Další způsob je pomocí postraního menu.

Jako první máme v nabídce “Rozvrh”. Pod touto možností nalezneme aktuální rozvrh a to i s nejnovějšími změnami v rozvrhu. Zde si můžeme také připnout rozvrh na následující den do nabídky Start. Stačí kliknout na tlačítko “Připnout” v horní liště.

Následně se nám v nabídce Start objeví nová dlaždice, která

 vypadá nějak takto:

Jako další můžeme nahlédnout na nejnovější známky. Ve výchozím nastavení zde vidíme známky roztříděné podle předmětů a po kliknutí na daný předmět můžeme vidět jednotlivé známky a také příslušný test, úkol či jinou činnost, za kterou byl student ohodnocen.

V horní liště nás bude zajímat možnost “Zobrazit”, kde můžeme zvolit jeden z různých způsobů zobrazení.

Podobně je to i s kartou “Úkoly”, kde si můžeme zobrazit již ukončené nebo probíhající úkoly.

 

Možnost “Absence” nám umožňuje nahlédnout do současné absence studenta. Můžeme si zvolit, co do zobrazené absence bude aplikace započítavat.

 

 

Jako další se můžeme podívat na budoucí školní akce, ať už je to exkurze, přednáška nebo žákovský parlament.

Karta “Suplování” slouží k zobrazení aktuálního stavu suplování ve škole.

Pod záložkou “Předměty” nalezneme všechny předměty spolu s vyučujícími a kontakty na ně.

Dále se za záložkou “Výuka” skrývá seznam všech studentem absolvovaných hodin spolu s tématem, číslem

hodiny a datem.

Poslední položka v seznamu je “Komens”, která slouží k zasílání zpráv kantorům. Tuto funkci můžeme využít například k omluvení absence.

 

Nejprve je potřeba zvolit typ zprávy. Poté zvolíme typ příjemce, kde můžeme vybrat mezi učitelem a ředitelstvím. Nakonec můžeme specifikovat konkrétního adresáta. V seznamu je zvýrazněný třídní učitel.