Bakaláři NEXT

V tomto článku se budeme zabývat orientací a poznáváním nového rozhraní systému Bakaláři.

Obecné informace:

Bakaláři NEXT je nová verze rozhraní systému Bakaláři, který slouží k zapisování známek, absence, domácích úkolů, nebo v případě studenta a rodiče k prohlížení domácích úkolů, známek či rozvrhů.  

Prvním krokem je nalezení odkazu na přihlášení do systému – na webových stránkách Vaší školy.

Příklad: https://bakalar.trebesin.cz/next/login.aspx 

Dalším krokem je přihlášení se do svého uživatelského účtu (zadání uživatelského jména a hesla).

Následně, po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu se Vám zobrazí nové rozhraní, kde vše máte jasně rozvrženo tak, aby jste na nic nezapomněli.

Nyní si rozebereme jednotlivé karty, které se nacházejí na postranním panelu.

 

karta OSOBNÍ ÚDAJE

Po “rozbalení” této karty se nám zobrazí další karta – PŘEHLED OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Na této kartě může student či rodič nalézt své osobní údaje, informace o trvalém bydlišti a o zákonném zástupci.

Další položkou, kterou můžeme nalézt na horním menu je karta zákonný zástupce, kde máme prakticky identický vzhled jako v kartě Základní údaje.

 

karta KLASIFIKACE

Po rozbalení této karty se nám ukážou další záložky:

 • PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE
 • POLOLETNÍ KLASIFIKACE
 • VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
 • OPRAVNÉ ZKOUŠKY

karta PRŮBĚŽNÁ KLASIFIKACE

Na této kartě naleznete Vaší průběžnou klasifikaci, tzn. Vaše dosavadní známky.

karta POLOLETNÍ KLASIFIKACE

Na této kartě naleznete známky, které jste dostali v pololetí a na konci roku během celého Vašeho studia na škole.

 

karta VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

Na této kartě naleznete seznam opatření (postihů), které jste obdrželi během celého studia. V případě, že stránka je prázdná je očividně vše v pořádku.

karta VÝUKA

Po zvolení karty výuka se nám zobrazí menu, které obsahuje:

 • ROZVRH
 • SUPLOVÁNÍ
 • DOMÁCÍ ÚKOLY
 • PŘEHLED PŘEDMĚTŮ
 • PŘEHLED VÝUKY

První záložkou v kartě výuka je ROZVRH. 

 

Zde nalezneme aktuální nebo stálý rozvrh. 

 

Další záložkou je SUPLOVÁNÍ. 

Zde nalezneme seznam suplování např. pro daný týden.

 

Další záložka nese název DOMÁCÍ ÚKOLY.

Zde nalezneme domácí úkoly, keteré vyučující zadá na dané hodině a zapíše je. 

 

Další záložkou je PŘEHLED PŘEDMĚTŮ.

V této záložce nalezneme přehled předmětů, které se ve škole učíme. 

záložka PŘEHLED VÝUKY

V této záložce nalezneme téma/obsah hodiny, která se v daný den probírala. 

 

Další záložkou je PLÁN AKCÍ

V této záložce nalezneme kalendář, kde můžeme vidět, jaké akce nás do budoucna čekají a seznam akcí, na kterých  jsme již byli.

 

PRŮBĚŽNÁ ABSENCE

V této záložce nalezneme v procentech naší absenci v jednotlivých předmětech. 

 

záložka ANKETY

Do této záložky může pedagogický pracovník či vedení školy přidávat různé ankety a žáci mají možnost hlasovat. 

 

Nyní se přesuňme k velice důležité části celého systému – KOMENS

V této části máme možnost komunikovat s vedením školy či konkrétním učitelem.

PŘIJATÉ ZPRÁVY

V této sekci můžeme nalézt přijaté zprávy. 

 

Další částí tohoto systému je část NÁSTĚNKA

V této záložce můžeme nalézt školní nástěnku, nebo třídní nástěnku. Nástěnka slouží k tomu, aby se dala snadno sdělit informace určitému okruhu lidí. 

 

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

V této části nalezneme, kdy si daný uživatel označil příchod a odchod v případě, že tak učinil. 

 

NÁSTROJE

V kartě NÁSTROJE máme další dvě záložky:

 • PŘEHLED PŘIHLÁŠENÍ
 • PROPOJENÍ ÚČTŮ

PŘEHLED PŘIHLÁŠENÍ

V této záložce nalezneme seznam, kdy a od kud jsme se přihlásili na náš účet. 

 

PROPOJENÍ ÚČTŮ

V této záložce si můžeme propojit více uživatelských účtů. 

 

Věřím, že po přečtení tohoto článku se v novém rozhraní budete orientovat.