Vývojáři

Dokumenty

 • Ověřování uživatelů pro webové aplikace

  Úvod Služba SkolniLogin.cz umožňuje aplikacím využívat přihlašovaní pomocí protokolu OAuth 2.0 – https://tools.ietf.org/html/rfc6749. Následující článek Vám pomůže s implementací. Neváhejte se … Read more →

 • Ověření aplikace

  Úvod Abyste mohli k API přistupovat i bez aktivně přihlášeného uživatele, máte možnost jej využívat i jako aplikace (client_credentials grant). … Read more →

 • Ověření uživatele v ASP.NET Core

  Pro jednoduché nasazení jsme připravili authentication middleware pro ASP.NET Core. Nainstalujte NuGet Package: https://www.nuget.org/packages/AspNet.Security.OAuth.EduLogin/   V souboru Startup.cs přidejte do metody ConfigureServices následující: services.AddAuthentication(options … Read more →

 • Synchronizace uživatelů

  Cílem tohoto dokumentu je seznámit vývojáře aplikací a partnery se základními principy jednotné identity a synchronizace systémů pomocí služby SkolniLogin.cz. … Read more →