Dokumenty

  • Ověření uživatele v ASP.NET Core

    Pro jednoduché nasazení jsme připravili authentication middleware pro ASP.NET Core. Nainstalujte NuGet Package: https://www.nuget.org/packages/AspNet.Security.OAuth.EduLogin/   V souboru Startup.cs přidejte do metody ConfigureServices následující: services.AddAuthentication(options … Read more →