Dokumenty

  • Ověřování uživatelů pro webové aplikace

    Úvod Služba SkolniLogin.cz umožňuje aplikacím využívat přihlašovaní pomocí protokolu OAuth 2.0 – https://tools.ietf.org/html/rfc6749. Následující článek Vám pomůže s implementací. Neváhejte se … Read more →

  • Ověření aplikace

    Úvod Abyste mohli k API přistupovat i bez aktivně přihlášeného uživatele, máte možnost jej využívat i jako aplikace (client_credentials grant). … Read more →

  • Synchronizace uživatelů

    Cílem tohoto dokumentu je seznámit vývojáře aplikací a partnery se základními principy jednotné identity a synchronizace systémů pomocí služby SkolniLogin.cz. … Read more →