Digitální sborovna

Digitální sborovna je interní systém školy, který nabízí celou řadu funkcí – například kalendáře, úložiště souborů, oznámení, automatické emaily, sdílení.

Digitální sborovna dokáže výrazně usnadnit správu a řízení školy. Mnoho procesů, které školy běžně zařizují ručně a papírově, dokáže provádět automaticky a data ukládat v elektronické podobě.

Pro představení Digitální sborovny jsme pro Vás připravili video na YouTube.

 

 

S Digitální sborovnou je řízení školy o něco jednodušší. Ředitel má přehled o všech dokumentech, úkolech i vnitřních procesech. Digitální sborovna snižuje administrativní náročnost jak řediteli, tak i každému učiteli. Dokáže například automaticky odesílat oznámení i upomínky emailem, umí kontrolovat oprávnění k dokumentům a v neposlední řadě je to systém jednoduchý na správu a snadný na pochopení. Digitální sborovnu vytváříme vždy tak, aby práci usnadňovala a ne přidělávala.

Digitální sborovna je funkčně nezávislá na službě SkolniLogin.cz, pro její nasazení ve škole stačí funkční Office 365. Se SkolniLogin.cz však Digitální sborovna dokáže nabídnout škole další pokročilejší možnosti. Například:

 • napojení kalendářů z Bakalářů do Digitální sborovny
 • využití skupin (tříd) ze SkolniLogin.cz – například při správě skříněk nebo přidělování oprávnění
 • přístup do Digitální sborovny z menu portálu Můj SkolniLogin.cz

Digitální sborovna se skládá z jednotlivých modulů, jejichž funkčnost může být provázána. Záleží na konkrétní škole, které moduly si vybere. Vždy je také možné vytvořit nový modul. Digitální sborovnu rádi připravíme na míru Vaší škole.

Příklady volitelných modulů:

 • Oznámení
 • Nástěnka, Diskuze, Nápadník
 • Sdílený kalendář učitelů
  • Plán práce
  • Exkurze
  • Kalendář vedení
 • Dokumenty školy
  • Učební materiály
  • Zápisy z porad
  • Zákony a metodické příručky
 • Obrázky, Fotogalerie
 • Dozory
 • Požadavky na suplování (Učitel přidá žádost a ta je následně odeslána osobě odpovědné za tvorbu rozvrhu. Po schválení nebo zamítnutí je učitel upozorněn)
 • Hlášení absence
 • Žádosti o opravu techniky
 • Evidence skříněk (přiřazení studentů podle tříd ke skříňkám)
 • Nabídky vzdělávání učitelů
 • Neklasifikace / Opravky
 • Pochvaly
 • Soutěže

Kromě výše zmíněných aplikací je možné vytvářet také stránky v Digitální sborovně – ty si můžete představit jako webové stránky školy, do kterých budou mít přístup pouze učitelé. Na rozdíl od webových stránek se stránky v Digitální sborovně velmi snadno vytvářejí pomocí předem připravených bloků. Do stránek je možné vkládat nejen text a obrázky, ale také dynamický obsah jako například mapy.

Vytváření stránky v Digitální sborovně pomocí předpřipravených bloků
Vytváření stránky v Digitální sborovně pomocí předpřipravených bloků

Podívejme se na jeden modelový příklad. Ředitel zadá do Kalendáře plánovanou poradu. Učitelům přijde na email upozornění i s informacemi, jaké podklady je potřeba na poradu připravit. Podklady k poradě poté učitelé mohou nahrát do složky Dokumentů v Digitální sborovně. Ředitel si před poradou všechny dokumenty jednoduše stáhne z jedné složky.

Na poradě jsou zadány úkoly do Digitální sborovny, která dokáže sledovat jejich plnění a upozorňovat pracovníka, který má úkol splnit, ale také poslat řediteli potvrzující email o jeho dokončení.

S Digitální sborovnou už také nebudete muset pro každý dokument běhat do skřínky ve skutečné sborovně. Digitální sborovna je přístupná z jakéhokoliv zařízení přes jakýkoliv prohlížeč, a dokonce i přes mobilní telefon.

Zobrazení Digitální sborovny na mobilním telefonu
Zobrazení Digitální sborovny na mobilním telefonu

Víme, že potřeby každé školy se liší, a proto jsme připraveni vytvořit pro vás řešení na míru. Zároveň ale známe dobře prostředí škol a víme, jaké problémy řeší všechny školy. A proto jsme připravili Digitální sborovnu – systém, který vám usnadní chod školy a zároveň bude odrážet přesně vaše požadavky.

Napište nám, rádi vytvoříme Digitální sborovnu i pro Vaši školu.