eduroamplussl2


Co je eduroam?

eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET a SkolniLogin.cz ho pomáhá rozšířit i na střední a základní školy. Hlavním cílem projektu je umožnit uživatelům snadné připojení k Internetu nejen v rámci své domovské instituce, ale i v případě návštěvy některé z mnoha dalších organizací, které se projektu účastní. Mapa všech organizací zapojeným do projektu je k dispozici zde.

Pravidla připojení a roamingová politika

Vztahy mezi organizacemi spolupracujícími v rámci projektu eduroam, práva a povinnosti uživatelů a správců sítí jednotlivých organizací jsou definovány v dokumentu roamingová politika. Další případná pravidla či omezení najdete na stránkách jednotlivých škol, popř. v jejich prostorách.

Pokrytí

Není-li dáno jinak (např. na stránkách nebo v prostorách školy) je bezdrátovou sítí eduroam pokryto celé zařízení. Připojení lze využívat na vysokých školách, městských úřadech, nádražích a dalších veřejných místech po celém světě. Mapu pokrytí naleznete zde.

Jak se připojit

Návody pro připojení jednotlivých zařízení naleznete zde. V případě, že váš správce ve škole provedl nastavení eduroam CAT toolu, použijte prosím ten.

Konfigurační údaje

Návody pro jednotlivé systémy najdete v sekci Jak se připojit.

  • Název sítě (SSID): eduroam
  • Autentizace: 802.1x
  • Ověřování: PEAP (alternativně EAP)
  • Zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
  • Autentizační protokol: PEAP či EAP-TTLS, šifrování hesla protokolem MS-CHAPv2
  • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Podpora

Pokud máte problém s připojením k eduroam, můžete kontaktovat naši podporu. Nejprve se ale prosím pokuste najít řešení vašeho problému na portále Napoveda.SkolniLogin.cz. Jedná-li se o problém s konektivitou ve vaší škole (jste přihlášeni k WiFi, ale nefunguje vám např. internetové připojení apod.) kontaktujte přímo správce ve vaší škole, jelikož naše podpora na něj bude váš dotaz směrovat, zrychlíte tak řešení celého problému.


Více informací: http://www.eduroam.cz, http://www.eduroam.org

Název a logo eduroam jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA.