Jak zvolit bezpečné heslo

Jedním z prvních kroků, které je potřeba při prvním přihlášení udělat, je zvolit bezpečné heslo. Zároveň se ale s tímto problémem můžeme setkat i v případě, kdy z bezpečnostních důvodů heslo měníme. Zabezpečení portálu Office 365 je na velmi vysoké úrovni, a proto, aby fungovalo tak, jak má, je nutné při vytváření hesla dodržovat určité zásady, které vedou k jeho složitému prolomení (automatizovanému získání pravé podoby hesla).

Musíme si uvědomit, že pokud by došlo k prozrazení hesla, útočník by získal přístup nejen do emailové schránky (Outlook Web App), ale také k Vašim souborům na OneDrive pro firmy nebo mohl spravovat weby na SharePointu. Získal by také možnost komunikovat Vaším jménem. Proto je nutné vytvořit takové heslo, které nebude prolomitelné (za reálných podmínek). Pokud chceme heslo vytvořit, měli bychom se řídit těmito pravidly:

  1. Heslo by mělo být 8-16 znaků dlouhé
  2. Heslo by se mělo skládat z malých a velkých písmen
  3. Součástí hesla by měly být i číslice a speciální znaky (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;.).
  4. Heslo nesmí obsahovat uživatelské jméno, skutečné jméno nebo jiné informace o Vás, kterou jsou veřejné.
  5. Heslo by nemělo obsahovat jakékoliv srozumitelné slovo
snip_20151025221759snip_20151024174414
V případě, že škola využívá služeb SkolniLogin.cz, je nutné heslo měnit z portálu muj.skolnilogin.cz, aby se změna promítnula do ostatních systémů.

Nemusíme si připomínat, že heslo by měl znát pouze uživatel a v žádném případě by toto heslo neměl nikomu posílat nebo ho snad zveřejňovat (například na papírek na monitoru). Abychom si heslo, které splňuje všechny předepsané zásady dobře zapamatovali ukážeme si jednoduchou pomůcku. Vytvoříme si heslo “AmerickA&97“. Tuto kombinaci písmen a čísel je složité si zapamatovat, ovšem zapamatovat si informace ze kterých se heslo skládá je o dost jednodušší. Naše heslo se skládá z názvu ulice “Americká” v níž bydlí uživatel. Pro větší bezpečnost jsme první a poslední písmena “A” napsali velká. Druhou informací, kterou zná jen úzká skupina blízkých, je rok narození. V našem případě je to rok 1997. Odebrali jsme první polovinu a čísla 9 a 7 vložili za název ulice. Heslo bude ještě silnější, pokud přidáme tzv. speciální znaky (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;). My jsme vložili znak “&”, který v našem případě propojuje slovo s číslicemi. Existují, ale i jiné případy například můžeme použít nápěvek ze známé písničky: “Kočka leze rou. pes oknem”. Vybereme pouze první dvě písmena z každého slova a nezapomenete na čárku mezi slovy. Písmena “e” nahradíme “€”, abychom využili speciálních znaků. Heslo, které jsme získali, zní Kol€di.p€ok.

Užitečným nástrojem je jeden z mnoha online analyzátoru hesel z dílny společnosti Microsoft a my si ho ukážeme. Klikněte na odkaz a do textového pole vepište návrh svého hesla a nástroj Vám instantně ukáže sílu zadaného hesla na barevné stupnici pod textovým polem.
snip_20151024173442