Office Online: Excel Online

V balíku Office Online nalezneme také Excel Online, je velmi podobný desktopové variantě z balíku Microsoft Office 2013. Umožňuje nám vytvářet tabulky a následně pracovat s daty a jejich vizualizací. Pro vytvoření nového dokumentu klikneme na nabídku v levém horním rohu a vybereme “Excel Online“. Vše funguje ve webovém prohlížeči, takže vám stačí pouze připojení k internetu.

Office Online_options1

V zobrazeném prostředí můžeme vybrat z předpřipravených šablon nebo zvolit “Nový prázdný sešit”. Tím se dostaneme do prostředí, ve kterém můžeme plnohodnotně pracovat. Všechny dostupné nástroje jsou k dispozici v horním pásu karet. Mezi ním a tabulkou najdete také řádek vzorců, který obsahuje i vyhledávání a popis vzorců, tak, jak to můžete znát z Excelu 2013.

Office Online_Excel2

Velikým a užitečným nástrojem je funkce pojmenovaná Průzkum v Excelu. Umožnuje vytvořit formulář, který je možné rozeslat respondentům. Vše je koncipováno tak, aby se odpovědi, které nasbíráme zobrazovali v tabulce. Jelikož se jedná o širší a důležité téma, věnujeme mu samostatný článek.

Excel Online umožňuje stejně jako ostatní nástroje online spolupráci v reálném čase. Klikneme na tlačítko “Sdílet” v levém horním rohu a přidáme konkrétního uživatele, nebo vygenerujeme odkaz. Uživatel, kterému bude dokument v Excelu Online sdílet otevře soubor přímo v nástroji ze sady Office Online, kde pomocí tlačítka “Upravit dokument” a “Upravit dokument v aplikaci Excel Online“.

Office Online_Excel3