Orientace v rozhraní Lidé

Důležitou roli v Office 365 hraje adresář, neboli služba Lidé. Dobrá správa kontaktů může usnadnit práci například při rozesílání emailů, sdílení souborů, apod. – stačí pouze zadat první písmena z jména adresáta, a ihned vám systém nabídne uživatele z vašich kontaktů, nebo organizačního adresáře.

Osoby - práce s kontakty 10

Při orientaci ve vašem online adresáři je důležité rozlišovat dvě sekce kontaktů.

Jednak je tu sekce Moje kontakty, která je čistě vaším osobním adresářem – zde si můžete vytvářet svoje kontakty, a libovolně je upravovat.

Poté je tu sekce Adresář, ta slouží jako globální seznam kontaktů – obsahuje všechny uživatele ve vaší organizaci a krom uživatelů zde také můžete najít i učebny, skupiny uživatelů, apod.

Mezi jednotlivými sekcemi můžete přepínat na levém panelu (viz. Obrázek).

Osoby - práce s kontakty 1