Ověření uživatele v ASP.NET Core

Pro jednoduché nasazení jsme připravili authentication middleware pro ASP.NET Core.

Nainstalujte NuGet Package: https://www.nuget.org/packages/AspNet.Security.OAuth.EduLogin/

 

V souboru Startup.cs přidejte do metody ConfigureServices následující:

services.AddAuthentication(options => {

options.SignInScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;

});

Middleware je nutné zaregistrovat v metodě Configure před MVC:

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions
{

AutomaticAuthenticate = true,
AutomaticChallenge = true,
ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromHours(1),
LoginPath = new PathString(“/signin”),
LogoutPath = new PathString(“/signout”)

});

 

app.UseEduLoginAuthentication(options => {

options.ClientId = “123456”;
options.ClientSecret = “abcdef”;

});