Označení zpráv jako (ne)přečtené

Jakmile vám přijde e-mailová zpráva, dozvíte se o tom tak, že je označena tučně modře. Zároveň je celkový počet nepřečtených zpráv zobrazený v levém sloupci.
MarkingAsUnRead1

Poté, kdy na zprávu kliknete a přečtete si ji, označení zmizí. Je možné, že v některých případech si potřebujete položku zpětně označit jako nepřečtenou, to je možné následovně:

  1. Klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši.
    • Otevře se kontextová nabídka akcí.
  2. Klikněte na položku Označit jako nepřečtené.
    MarkingAsUnRead2

    • Stejným způsobem funguje označování jako přečtené.
    • Velice jednoduše je možné označit takto více zpráv najednou a poté provést stejné kroky.