Respektujeme ochranu Vašich osobních údajů, které poskytujete. Provozovatel se při zpracování osobních údajů řídí platnými právními předpisy a při správě poskytnutých dat dodržuje veškeré obvyklé bezpečnostní postupy a podniká veškerá běžná opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetích osob.

Soubory „cookie“

Využíváme malé textové soubory, pomocí kterých webové stránky ukládají v počítačích informace o uživateli a jeho preferencích. Soubory “cookie” mohou rozšířit vaše možnosti při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference a nebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování.

Některé soubory “cookie” mohou nicméně tím, že ukládají navštívené webové stránky, představovat riziko pro ochranu vašich osobních údajů.

Soubory uložené v počítači můžete kdykoliv odstranit. Můžete též změnit nastavení ochrany osobních údajů a zablokovat, aby webové stránky soubory “cookie” v počítači neukládali.

Zablokování souborů “cookie” však může způsobit, že některé služby webových stránek nemusí fungovat správně.

Blokování vám neposkytne anonymitu ani nezabrání webovým stránkám ve sledování vašich zvyklostí při prohlížení. Požadavky HTTP i nadále při komunikaci s webovými stránkami budou zahrnovat informace o tom, odkud uživatel pochází, IP adresu uživatele, verzi prohlížeče, operační systém a další informace.

 

Pokud chcete vyjádřit nesouhlas s nesmyslným zákonem EU, navštivte tento web: http://nocookielaw.com/