Správa DNS záznamů

Upozornění: Neodborný zásah do DNS záznamů může mít fatální vliv na chod SkolniLogin.cz a dalších služeb ve vaší škole.

V administraci služby SkolniLogin.cz můžete provádět základní operace s DNS záznamy – vytvářet, mazat a měnit A, CNAME a TXT záznamy a přesměrování (REDIRECT). Při vytváření bude automaticky vybrán nejvhodnější záznam.

Přesměrování (záznam typu REDIRECT) slouží k vytvoření “zjednodušeného odkazu” na nějakou stránku – tedy pokud se například objednávání obědů nachází na adrese www.skolnijidelna.cz/nazev-skoly/ můžete adresu zjednodušit např. na obedy.vaseskola.cz. V praxi tak funguje přesměrování z muj.vaseskola.cz na http://muj.skolnilogin.cz.

U záznamů typu A a CNAME můžete zaškrtnout položku zabezpečení – vaše adresa tak bude chráněna před DDOS útoky a zároveň bude k dispozici přes zabezpečené připojení – HTTPS. Tuto možnost nemůžete použít v případě “wildcard” (hvězdičkových záznamů) a není možné ji vypnout pro přesměrování.

V prostředí SkolniLogin.cz jsou vám zobrazeny pouze základní možnosti editace DNS a některé záznamy (např. pro fungování Office 365) jsou vám skryté. Pokud byste potřebovali z jakéhokoliv důvodu více zasahovat do DNS, kontaktujte naši podporu a požádejte o přístup do systému CloudFlare.

Jakmile vám bude tento přístup udělen – za žádných okolností neměňte API klíč u vašeho účtu, dojde k odpojení vašich DNS z administrace SkolniLogin.cz. Kdyby se tomu tak stalo, kontaktujte ihned podporu.