Úkoly ve webovém Outlooku

Na tento plánovač úkolů, který je součástí webových služeb, se můžete snadno dostat pomocí dlaždice přímo z domovské stránky Office 365.

Tasks1

Jeho prostředí je obdobné, jako ve zbylých součástech Outlooku (Pošta, Kalendář, Lidé) a je také rozděleno do tří částí:

  1. Levý sloupec – obsahuje seznam umístění (kalendářů), ve kterých jsou úkoly vytvářeny. Obvykle zde není třeba nic měnit. Důležité je až tlačítko Nový úkol, kterým můžete úkoly vytvářet.
  2. Seznam úkolů – ve výchozím nastavení zobrazuje všechny úkoly, které ještě nebyly splněny. Toto zobrazení ze nazývá Aktivní a pomocí přepínačů v horní části (na obrázku vyznačených červeně) jej můžete změnit. Napříkad zobrazení Zpoždění umožňuje zjistit, které úkoly mají termín splnění starší než dnes a zároveň ještě nebyly označeny jako splněné.
  3. Pravé podokno čtení – nabízí opět detailní náhled na daný úkol (stačí na některý kliknout). Kromě zobrazení informací se v něm nacházejí užitečná tlačítka pro úpravy, především tlačítko Dokončit, které označí úkol jako splněný a tím umožňuje zachovat mezi všemi úkoly přehled. Pod symbolem 3Tecky(tři tečky) naleznete tlačítka pro odstranění nebo kategorizování úkolu.