Video v Office 365 – administrace modulu Video

Modul Video v Office 365 je jednoduchý nástroj pro uložení a sdílení videí mezi lidmi ve Vaší škole (organizaci). Základní představení Videa v Office 365 najdete v článku Modul Video v Office 365 – představení.

Do modulu Video se dostaneme buď kliknutím na “Video” na hlavním stránce Office 365 nebo po kliknutí na “Menu” v levém horním rohu lze najít tento modul i v seznamu dostupných součástí Office 365.

video_01

I v menu Office 365 najdeme snadno modul Video:

video_02

Změny v nastavení můžete provádět pouze tehdy, pokud máte administrátorské oprávnění. Jestliže toto oprávnění nemáte, nezobrazí se vám níže uvedené volby.

V případě potřeby provádět níže uvedené změny se obraťte na správce Office 365 (většinou správce školní sítě).

Po otevření modulu Videa se nám zobrazí úvodní stránka. Pro globální nastavení celého modulu klikneme vpravo nahoře na “Nastavení portálu”.

video_20

V Nastavení portálu máme možnost:

  • nastavit konkrétním uživatelům administrátorský přístup
  • změnit nastavení, kdo může přidávat videa (standardně mohou videa nahrávat všichni uživatelé kromě externích)

video_21

  • na kartě Vybrané můžeme nastavit jaká videa se zobrazí na úvodní stránce. Kliknutím na šedý obdélník “Video 1” se zobrazí nabídka videí a my můžeme vybrat, které video chceme zobrazit na úvodní stránce pro všechny uživatele
  • níže máme ještě možnost vybrat přímo celé kanály, které budou na úvodní stránce zobrazovat svůj obsah

video_22

  • všechny provedené změny je potřeba uložit kliknutím na tlačítko “Uložit”

Kromě globálního nastavení můžeme měnit nastavení i jednotlivým kanálům. Když si otevřeme vybraný kanál, vpravo nahoře se nám zobrazí možnost “Nastavení kanálu”

video_23

V Nastavení kanálu:

  • Na kartě Obecné máme možnost nastavit jméno a barvu kanálu. Máme zde možnost i kanál odstranit. Poslední funkcionalitou na této kartě je zobrazení metriky úložišť, kde můžeme sledovat, kolik místa nám videa zabírají.

video_24

  • Na další kartě můžeme nastavit různá oprávnění. Veškerá oprávnění máme dopodrobna popsána přímo na této kartě.

video_25

  • Na kartě “Vybrané” můžeme nastavit, která videa se zobrazí návštěvníkům, kteří navštíví náš kanál. Kliknutím na šedý obdélník “Video 1” se zobrazí nabídka videí a my můžeme vybrat, které video chceme zobrazit.

video_26

video_27

  • Na poslední kartě máme možnost nastavit propojení se sociální sítí Yammer.
  • Veškeré provedené změny je potřeba uložit kliknutím na tlačítko “Uložit”.

Přehledné nastavení nám umožní plnou kontrolu nad děním v modulu Video.