Video v Office 365 – vytvoření kanálu a nahrání videa

Modul Video v Office 365 je jednoduchý nástroj pro uložení a sdílení videí mezi lidmi ve Vaší škole (organizaci). Základní představení Videa v Office 365 najdete v článku Modul Video v Office 365 – představení.

Kanál je místo, kam se ukládají videa s podobnou tématikou. Stejně jako máte například složku v počítači a v ní uložena všechna videa s fyzikálními pokusy, tak v modulu Video budete mít kanál s názvem “Fyzikální pokusy” a v něm všechna tato videa.

Do modulu Video se dostaneme buď kliknutím na “Video” na hlavním stránce Office 365 nebo po kliknutí na “Menu” v levém horním rohu lze najít tento modul i v seznamu dostupných součástí Office 365.

video_01

I v menu Office 365 najdeme snadno modul Video:

video_02

Jestliže Video spouštíte poprvé, zobrazí se uvítací stránka. Na ní klikneme na “Vytvořit kanál”. Pro nahrání videa je nutné nejdříve vytvořit kanál, do kterého se budou nahraná videa ukládat.

video_03

Jestliže se uvítací obrazovka nezobrazí, přepneme se na kartu “Kanály” a klikneme na “Nový kanál” vpravo nahoře.

video_04

Ať už jsme postupovali prvním nebo druhým způsobem, zobrazí se nám dialogové okno pro pojmenování nového kanálu a pro přiřazení designu (barvy). V našem ukázkovém případě si založíme kanál, do kterého budeme chtít nahrát videa fyzikálních pokusů.

video_05

Chvíli počkáme, než se kanál vytvoří (maximálně v řádu minut) a poté se už můžeme pustit do nahrání našeho prvního videa. Buď na uvítací stránce klikneme na “Nahrajte videa” nebo vpravo nahoře na “Nahrát”.

video_06

Na další stránce klikneme na šipku nahoru a vybereme z počítače video k nahrání. Modul Video podporuje také Drag-and-Drop, takže můžeme video ze složky v PC přetáhnout do prohlížeče do boxu s šipkou.

video_07

Nyní už nám zbývá jenom počkat, až se video zpracuje. Jelikož operace s multimediální soubory jsou časově náročné, je reálné, že zpracování videa může trvat třeba i hodinu.

video_08

Po zpracování bude Vaše video připraveno na přehrání na jakémkoliv zařízení.

Pokud v budoucnu budeme chtít přidat do kanálu nové video, otevřeme si vybraný kanál a klikneme na “Nahrát” vpravo nahoře.

video_09