Rychlý pomocník a řešení problémů vzdáleně

Windows 10 Anniversary Update, vydaný na začátku srpna 2016, přinesl novou funkci s názvem Rychlý pomocník.

Rychlý pomocník slouží k řešení problémů na vzdáleném počítači, ke kterému se uživatel může přes Rychlého pomocníka snadno připojit. Funguje podobně jako funkce Vzdálená pomoc, kterou uživatelé mohou znát z předchozích verzí Windows, ale jeho hlavní výhodou je, že je dostupný pro všechny verze Windows 10.

Rychlého pomocníka využijete v případě, že máte nějaký problém s počítačem, který nedokážete vyřešit vlastními silami. V tu chvíli můžete napsat kamarádovi a požádat ho o pomoc. Kamarád nemusí být fyzicky u Vašeho počítače, aby dokázal pomoci s řešením problému. Stačí, když se připojí vzdáleně k počítači přes Rychlého pomocníka.

Nejrychlejší možností, jak Rychlého pomocníka spustit, je využít vyhledávání ve Windows 10. Kliknout na tlačítko Hledat (ikona lupy vedle tlačítka Start) a zadat do vyhledávacího pole “Rychlý pomocník”. Poté stisknout na klávesnici Enter, který Rychlého pomocníka spustí.

Další možností je stisknout tlačítko Start a ve složce Příslušenství Windows najít program Rychlý pomocník.

Člověk, který potřebuje pomoc, také spustí Rychlého pomocníka, ale klikne na Získat pomoc.

Do buňky zadá bezpečnostní kód, který získal od člověka, který mu chce pomoci, a stiskne tlačítko Odeslat.

V dalším kroku je potřeba povolit sdílení obrazovky. Jedná se o poslední bezpečnostní krok, ve kterém je možné zjistit i jméno člověka, který se k počítači připojí (na obrázku začerněno). Svůj souhlas vyjádříme kliknutím na tlačítko Povolit.

Po tomto kroku dojde k vytvoření spojení mezi počítači a člověk poskytující pomoc má možnost ze svého počítače ovládat druhý počítač.

Vzdálené připojení začíná člověk, který bude poskytovat vzdálenou pomoc. V dialogovém okně je potřeba kliknout na možnost “Poskytnout pomoc”.

Po prvním spuštění Rychlého pomocníka se může zobrazit informační okno o Aktualizaci podmínek, ty odsouhlasíme kliknutím na tlačítko Další.

Poté se nám zobrazí bezpečnostní kód, který předáme člověku, který potřebuje pomoci. Kód můžeme předat emailem, telefonicky nebo pomocí SMS. Hned pod bezpečnostním kódem vidíme časový odpočet, který určuje, kolik času zbývá do zadání bezpečnostního kódu na druhém počítači. Po doběhnutí odpočtu vyprší bezpečnostnímu kódu platnost.

Ovládání i nastavení Rychlého pomocníka je jednoduché a intuitivní. Pomáhající vidí v okně aplikace plochu druhého počítače. Může ovládat vzdálené připojený počítač jako by u něho seděl fyzicky.

Pokud chcete přizpůsobit velikost plochy velikosti okna, stačí kliknout na příslušné tlačítko (v předchozím obrázku označeno červeně) a Rychlý pomocník sám přizpůsobí zobrazení plochy druhého počítače. Následující obrázek, kde už plocha je přizpůsobena pomocí zvýrazněného tlačítka, můžete porovnat s předchozím.

Tímto jsme nastavili velikost plochy druhého notebooku. V horní liště však nalezneme ještě více tlačítek pro nastavení. Jako velmi užitečnou funkci oceňujeme tlačítko pro spuštění Správce úloh na připojeném počítači. Takto dokážete velmi rychle zjistit běžící procesy, vytížení počítače a pod.

Další dvě tlačítka slouží k řízení samotné vzdáleného připojení. Levé pozastavuje vzdálené připojení a pravé ho ukončí. Nalevo od tlačítka Pozastavit je tlačítko pro znovupřipojení, které je však nyní neaktivní. To využijeme například po pozastavení připojení ke vzdálenému počítači.

Celou dobu vzdáleného připojení strana, která žádala o pomoc, vidí vše, co strana poskytující pomoc dělá. Může tak sledovat veškeré kroky a kontrolovat nebo být nápomocna například popisováním akce, při které se problémy objevují.

Po poskytnutí vzdálené pomoci je třeba Rychlého pomocníka ukončit. To lze udělat buď kliknutím na tlačítko Ukončit (viz předchozí obrázek) na straně pomocníka nebo zavřením okna Rychlého pomocníka na kterékoliv straně. Po ukončení nás o tom Rychlý pomocník bude informovat tímto oknem.