Jak začít se službou SkolniLogin.cz a časté dotazy

Při potížích nás kontaktujte na e-mailové adrese podpora@skolnilogin.cz. Podporu mohou využívat všichni uživatelé služby SkolniLogin.cz, ať už se bude jednat o technický problém či budou potřebovat provést konkrétní problematikou.

Popis a návod k mnoha funkcím naleznete na tomto portále napoveda.skolnilogin.cz.

Velmi si ceníme, že jste si vybrali řešení SkolniLogin.cz a doufáme, že budete nad míru spokojeni.

Těšíme se na další spolupráci.

 

Každý uživatel může přistupovat ke školnímu portálu pomocí adresy https://muj.skolnilogin.cz, kam se přihlásí pomocí údajů, které obdržel od správce. Některé aplikace umožňují přihlášení přes SkolniLogin.cz přímo v jejich přihlašovacím dialogu. Pokud narazíte na aplikace, které podporují přihlášení přes Office 365, můžete jej bez omezení využít také.

Nastavené emailové adresy po každém vytvoření účtů obdrží email se seznamem přístupových údajů, který je připravený k tisku a nasříhání.

Při migraci na nový identitní systém SkolniLogin.cz nedojde k narušení stávajících přihlašovacích údajů do Office 365 a Active Directory (na lokální počítače).

 

Konfigurace portálu:

Pro pokročilá nastavení služby je nutné definovat správcovské účty (https://muj.skolnilogin.cz/Admin/School/Administrators). Pokud nemáte ještě žádný nastavený, kontaktujte podpora@skolnilogin.cz a předejte minimálně jednoho zaměstnance, který bude mít delegovaná práva. Všem takto nastaveným správcům se mezi aplikacemi zobrazí ikona Administrace.

Dále je důležité nastavit v záložkách Emaily pro oznamování (viz. rozesílání výše).

Obrazovku s aplikacemi si může každá škola přizpůsobit.

Přidávání ikon aplikací a odkazů (Portál > Rozložení): https://muj.skolnilogin.cz/Admin/Portal
Nastavení přístupových práv do integrovaných aplikací (Škola > Aplikace): https://muj.skolnilogin.cz/Admin/Applications

 

SkolniLogin.cz na pozadí zařídí veškeré náležitosti pro ověřovaní přístupových bodů Wifi.

Informace: https://napoveda.skolnilogin.cz/eduroam/
Konfigurace: https://napoveda.skolnilogin.cz/nastaveni-eduroam-ve-skolni-siti/

Pro zapojení do federace je nutné pouze vyplnit prohlaseni-eduroam a zaslat jej na CESNET.

 

Pro zaměstnance a studenty

Pokud máte nárok na nabídku Office 365 ProPlus nebo Microsoft Imagine (dříve DreamSpark) (nutné ověřit u licenčního partnera Microsoft), můžete sjednotit přihlášení do katalogů a aplikace přidat do školního portálu.

Návod na propojení Microsoft Imagine: https://napoveda.skolnilogin.cz/msimagine/

Aplikace Office není nutné ručně konfigurovat. SkolniLogin.cz se postará o přiřazení příslušných licencí.

 

Digitální sborovna a prostor pro komunikace studentů a učitelů

Pokud máte zájem o nastavení prostředí pro spolupráci a zbavit se papírových nástěnek, pořadníků, protokolů, sdílených sešitů, nabízíme asistenci s vytvořením školního intranetu. Již nemusíte mít starost o zálohování dat a historii verzí. Na dokumentech budete moci spolupracovat současně.

Tento krok doporučujeme provést před školením učitelů.

 1. Náš pracovník se s vámi spojí, domluví detaily a časový plán.
 2. Nastavíme a zpřístupníme základní prostředí.
 3. Vyzkoušíte práci a zašlete seznam funkcionality, o kterou budete mít zájem navíc. Umíme přenést téměř veškou papírovou agendu na digitální.
 4. Intranet upravíme podle vašich představ.

 

Příklad některých volitelných součástí:

Digitální sborovna:

 • Oznámení
 • Sdílený kalendář učitelů
  • Plán práce
  • Exkurze
 • Výměna souborů
  • Dokumenty k výuce
  • Zápisy z porad
 • Požadavky na suplování (Učitel přidá žádost a ta je následně odeslána osobě odpovědné za tvorbu rozvrhu. Po schválení nebo zamítnutí je učitel upozorněn)
 • Žádosti o opravu techniky
 • Evidence skříněk (přiřazení studentů podle tříd ke skříňkám)
 • Nabídky vzdělávání učitelů
 • Neklasifikace / Opravky
 • Pochvaly
 • Soutěže

Společný prostor (studenti + učitelé):

 • Oznámení
 • Soubory k výuce
 • Doučování mezi studenty formou inzerátů
 • Burza použitých učebnic
 • Kalendář akcí

Mimo službu SkolniLogin.cz nabízíme další produkty.

 • Školení
 • Hosting aplikací (Bakaláři, web, Moodle, wiki, IS, …)
 • Tvorba a úprava školního webu
 • Levné Wifi řešení
 • Přesun do cloudu
 • Licencování
 • Kamerový systém

 


Vše uvedené bude mít stejné heslo, nebo jen u nově založených účtů?

Pro jednodušší přechod na nový systém jednotné identity jsme zvolili proces, který umožní přístup do lokální sítě původním heslem. Toto heslo zůstává funkční do chvíle, než se uživatel přihlásí na webu. Po přihlášení a potvrzení hesla se změna zapíše i do Active Directory.

 

Primárně se mají do AD přihlašovat čím/jakým jménem?

Účet je vytvořený pouze jeden. Přihlášení je možné provést pomocí User Principal Name (formát emailové adresy) nebo pomocí legacy samAccountName (formát DOMENA\uzivatel), které nástroj nechává původní pro jednodušší přechod. Výsledkem je, že se uživatel přihlásí novým i starým způsobem.

Nastavení nástroje: https://napoveda.skolnilogin.cz/synchronizace-s-active-directory/

 

V AD používám atributy pro HomeDirectory, ProfilePath a další. Zajistíte jejich nastavování?

HomeDirectory je velmi stará legacy věc. Od Windows 8 existuje GPO na její nastavení. Jinak je doporučený postup mapování jednotek přes GPP.

Synchronizační tool ovšem umí přiřazovat atributy i vytvářes složky včetně oprávnění.

 

Pokud změní žák/učitel heslo na muj.skolnilogin.cz, kam všude se to promítne a jak rychle?

Heslo se změní v Azure Active Directory (Office 365) a Active Directory. Při změně je operace přidána do fronty a následně zpracovávána s ohledem na přísné limity. Proces by neměl trvat déle než 15 minut.

 

Lze zprovoznit pomocí např. další adresy žádosti o reset hesla? Momentálně to mohou třídní.

V systému umožňujeme jednoduchý reset hesel, který mohou dělat třídní učitelé pro svoji třídu, správce nebo správci hesel.
Žádosti o reset hesla emailem je možné nastavit v Azure Active Directory/Office 365. SkolniLogin.cz tento postup podporuje, ale nedoporučujeme jej.
Již zmíněnou možností je v administraci SkolniLogin.cz nastavit tzv. správce hesel, který bude mít opravnění resetovat hesla všem studentům.

 

Pokud žák přestoupí do jiné třídy, např. z 1TA do 1TB. Jaká je logika přesunů účtů/licencí a uživ. dat na DC?

Synchronizační nástroj zachytí změnu v evidenčním systému a následně provede přesun mezi skupinami, organizačními jednotkami. Při aktualizaci se provede kontrola licencí, ale zde by ke změně dojít nemělo.

 

Pokud žák přestoupí, jaký dopad bude mít přesun skupin, atd. na zápis např. v MS Classroom. Nerad bych, aby přišel o data.

Třídy v Microsoft Classroom jsou jiným modelem než klasické třídy a skupiny, které jsou vytvářeny pomocí SkolniLogin.cz:
https://blog.skolnilogin.cz/novy-skolni-rok-je-tu-a-s-nim-microsoft-classroom/