Třetí strany smí používat logo pouze za následujících okolností:

 • Umístěno na webových stránkách, kde logo naznačuje využívání služby.
 • Použito v marketingových materiálech a reklamě, kde je vyplývá, že službu distribuujete, poskytujete nebo využíváte.
 • Není nějak pozměněno, či s jinými proporcemi.

 

 

Následující podmínky musí být dodrženy pro veškeré používání:

 

Název:

 • Logo ani název nesmí být použity v jiném názvu firmy, produktu, služby, domény a podobně.
 • Pokud v jakémkoliv kontextu zmiňujete název využívejte: SkolniLogin.cz.
  • Bez diakritiky
  • Bez mezery
  • Na konci ‘.cz’
  • Velké ‘S’ a ‘L’

 

Barva:

 • Dodržujte správnou žlutou barvu

R: 255
G: 203
B: 35

C: 0.0000
M: 0.2039
Y: 0.8627
K: 0.0000

 

Odsazení:

 • Dodržujte vhodné odsazení od okolních elementů.
 • Velikost ‘S’ naznačuje minimální vzdálenost na všech stranách loga

 

logo_staging

 

 

 

 

Tlačítko:

 

 button

 • Pro načítání CSS pro tlačítko využijte naši CDN, stejně jako v ukázce kódu.

 

Ukázka kódu:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://storage.skolnilogin.cz/assets/css/login_button.css">
<div class="btn-sl-login">
    <span class="btn-sl-icon"></span>
    <span class="btn-sl-title">Přihlásit přes SkolniLogin.cz</span>
</div>

 

Loga a pozadí:

 

 

logo_backgrounds